Történetünk

Az Ormos Imre Alapítványt 1996-ban Baloghné dr. Ormos Ilona és dr. Mayer Antal tájépítészek alapították. Első elnöke dr. Dalányi László volt, kuratóriumában olyan szaktekintélyek ültek, mint dr. Radó Dezső, vagy a későbbiekben Kokics Tibor, Sándor János, Zalay Buda.

Az alapítvány ma is érvényes céljainak megfogalmazása mellett – „a hazai kertművészet és tájépítészet fejlődésének segítése, értékeinek feltárása és megismertetése” – kiemelt céljának tekintette az Ormos-életművet összegző „A kerttervezés története és gyakorlata” című, legutóbb 1967-ben megjelent enciklopédikus szakkönyv újrakiadását.

Az Ormos-könyv sikeres újrakiadásán túl az alapítvány megalapítása óta gazdája kiállításoknak, támogat könyv- és folyóirat kiadást, egyetemi oktatást – és maga is kutatási és tervezési projektekben vesz részt a tájépítészet széles spektrumában, részben ezzel teremtve meg a támogatások pénzügyi hátterét.

A kétezres évek feladatai közül kiemelkedik az Ormos-centenárium megszervezése 2003-ban, amely akadémiai emlékülést és szoboravatást is tartalmazott a Budai Arborétumban, míg a „Táj/Kert/Fény/Kép” fotókiállításra 2004-ben került sor. 2006-ban Budapest adott otthont az európai tájépítész hallgatók hagyományos találkozójának, amelynek szervezeti hátterét szintén az Ormos Imre Alapítvány biztosította.

A 2010-es évek eleje óta egyre szorosabb az együttműködés a felsőfokú tájépítész képzéssel, amelynek keretében az alapítvány hallgatói műhelyek, illetve pályázatok sorának megszervezésével járul hozzá az egyetemi tájépítész képzés színvonalának tovább emeléséhez, a hallgatók gyakorlati lehetőségeinek bővítéséhez, valós szakmai feladatokkal való találkozásához.